Návrh projektu implementace informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje problematice projektového řízení, konkrétně využití metod síťové analýzy při řízení projektů. V praktické části je popsán návrh alternativního řešení řízení předprojektové fáze projektu, konkrétně plánování, pro IT poradenskou firmu RANKENEN a.s..
The bachelor thesis deals with the project management issues, specifically the application of flow network analysis in project management. The proposition of alternate solution of initial project direction phase for IT consultant company RANKENEN a.s., specifically its planning, is described in the practical part of the thesis.
Description
Citation
POSPÍŠIL, P. Návrh projektu implementace informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO