Návrh diferenciální rozdílového zesilovače v technologii CMOS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem diferenciálního rozdílového zesilovače (DDA) v technologii TSMC 0,18 s maximálním vstupním a výstupním rozsahem, minimální spotřebou a plochou na čipu. V práci jsou rozebrány základy CMOS technologie, používané struktury analogových integrovaných obvodů a operačních zesilovačů. Hlavní zaměření práce je samotný návrh obvodu DDA. Návrh a simulace parametrů DDA byla provedena v programu Cadence Virtuoso a simulačním prostředí ADE Assembler. Layout DDA byl navržen v prostředí Layout XL.
The bachelor's thesis deals with the design of differential difference amplifier (DDA) in technology TSMC 0,18 with maximum input and output common mode range, minimum power dissipation and area on chip. The thesis describes the basics of CMOS technology, commonly used structures of analog integrated circuits and operational amplifiers. Main focus of the thesis is design of circuit of DDA. Designing and simulations of DDA parameters were made in program Cadence Virtuoso and ADE Assembler simulation environment. Layout of DDA was designed in Layout XL environment.
Description
Citation
TROJAN, V. Návrh diferenciální rozdílového zesilovače v technologii CMOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Jitka Brüstlová, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (člen) Ing. Imrich Gablech, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: OtázkaZadání bylo z VUT, nebo firemní? Odp.: Z VUT Otázka: Aplikace? Delta sigma Otázka: Vlastní přínos? Odp.: Vyřešení kompenzace
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO