Modifikace cyklické triaxiální zkoušky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá stanovením modulu pružnosti nestmelených materiálů pro podkladní vrstvy vozovek různými zkušebními postupy při zkoušení v cyklickém triaxiálním přístroji u nás a v zahraničí a jejich srovnáním. Praktická část pak řeší porovnání metod uvedených v normě ČSN EN 13286-7 při stanovování modulu pružnosti recyklátu směsného, jemnozrnné zeminy a elektrárenského popílku.
This bachelor's thesis focuses on determining resilient modulus of unbound granular material for subbase and subgrade pavement construction using different types of cyclic load triaxial testing procedures in Czech Republic and abroad and compares them. The practical part then deals with comparison of methods presented in Czech Standard ČSN EN 13286-7 used for resilient modulus determination of mixed recycled material, finegrained soil and fly ash.
Description
Citation
NEVRLÁ, A. Modifikace cyklické triaxiální zkoušky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO