Novostavba rodinného domu Bratčice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Bratčicích se stávajícím vinným sklepem. Objekt má charakter obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou a střešními vikýři. Je navržen v mírně svažitém terénu a omezen hranicemi sousedních pozemků. Jedná se o rodinný dům kategorie 4+1 o dvou nadzemních podlažích se stávajícím vinným sklepem. Architektonicky se jedná o Rodinný dům, kde jsou uplatněny klasické materiály s důrazem kladeným na funkčnost celku a estetickou stránku. Mezi dominantní materiály patří pórobetonové tvárnice YTONG, dřevo, keramické výrobky.
Abstract The subject of the bachelor´s thesis is new building of family house with an existing wine cellar. You can find this house in Bratčice. The building has a charakter of rectangular ground plan with a gabled roof and also roof dormers. The house is designed in a slightly sloping terrain and it is limited by the borders of neighboring properties. It is two floor family house categorie 4 + 1 and existing wine cellar. There are applied classic materials with an emphasis placed on full functionality and aesthetics in The house. The dominant materials include porous concrete blocks, wood, ceramic products.
Description
Citation
KOLÁŘOVÁ, E. Novostavba rodinného domu Bratčice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO