The influence of air duct geometry on air jet direction in aircraft cabin ventilated by mixing ventilation

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-04-09
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
The paper deals with investigation of influence of air duct geometry on air jet direction in aircraft cabin ventilated by mixing ventilation. CFD approach was used for investigation and model geometry was based on small aircraft cabin mock-up geometry. Model was also equipped by nine seats and five manikins that represent passengers. The air jet direction was observed for selected ambient environment parameters and several types of air duct geometry and influence of main air duct geometry on jets direction is discussed. The model was created in StarCCM+ ver. 6.04.014 software and polyhedral mesh was used.
Příspěvek se zabývá vlivem geometrie distribučního vzduchovodu na směr primárních proudů v kabině letadla větrané směšovacím větráním. Pro studii byl použit CFD přístup, přičemž geometrie modelu byl založena na geometrie makety malého dopravního letounu. Model také obsahoval devět sedadla a pět figurín reprezentujících cestující. Směrování primárních proudů vzduchu bylo sledováno pro zvolené parametry okolního prostředí a několik druhů geometrie hlavních distribučních vzduchovodů. Model byl vytvořen v softwaru StarCCM + ver. 6.04.014 s využitím polyhedrální výpočetní sítě.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 2.0 Generic
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Citace PRO