Metody pro zvýšení bitové hloubky fotografií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je aplikace problematiky řídkých reprezentací na úlohu zvyšování bitové hloubky fotografií. Jsou popsány základní metody pro zvyšování bitové hloubky a následně je představena metoda využívající řídké reprezentace obrazového signálu. Jednotlivé metody jsou naprogramovány v prostředí Matlab. Výsledky implementovaných metod jsou porovnány pomocí objektivních ukazatelů PSNR, SSIM i subjektivně pomocí online dotazníku.
The goal of this bachelor thesis is the application of an issue of sparse representations on the task of increasing bit-depth in images. Standard methods for bit-depth expansion are described, subsequently a method using sparse representation of an image signal is introduced. Methods are programmed in the Matlab enviroment. The results of the methods implemented are compared by using PSNR, SSIM objective indexes and subjectively using an online questionnaire.
Description
Citation
ZÁVIŠKA, P. Metody pro zvýšení bitové hloubky fotografií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Nemají být nerovnosti v rovnici (2.14) opačně? Na straně 46 je špatně uvedený příklad nosiče vektoru x. Jak je to správně? Tvrzení pod rovnicí (4.7) není správné. Co je na úloze (4.7) jinak, než aby mohla být označena za úlohu lineárního programování? Autor říká, že konvergence optimalizačního algoritmu (4.14) je zřejmá. Můžete toto vysvětlit? Výklad na straně 57 není dotažený. O jakém zjednodušení v závěru kapitoly hovoříte?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO