Zkoušky tvrdosti, účel a využití ve strojírenství.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá stručným přehledem, zaměřeným na v dnešní době nejpoužívanější metody zkoušek tvrdosti. Zaměřuje se také na využívání těchto metod v praxi a průzkum provádění těchto metod na Jihlavsku. Srovnání využití metod mezi malými a velkými společnostmi.
This Bachelor thesis gives brief survey focused on the most used methods of hardness testing. It also focuses on using these methods in practice and research on conducting these methods in the Jihlava region. It also includes comparison between large and small companies regardiong using the methods
Description
Citation
DUBA, H. Zkoušky tvrdosti, účel a využití ve strojírenství. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Jaké znáte další zkoušky tvrdosti. Popište alespoň dvě. Co je to Shoreho skleroskop? Co je to lití do stromečku? Co míníte pojmem tvrzené oceli? Jaký je rozdíl mezi HRC a HRB? Setkal jste se s renovací zařízení pro měření tvrdosti?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO