Kvalita a možnosti připojení el. zařízení k síti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce řeší problematiku revizí elektrických zařízení podle ČSN 33 1500: 1990 a ČSN 33 2000-6. Cílem této práce je zpracovat revizi připojení elektrických strojů v laboratoři. Při provádění kontroly byly nalezeny vážné nedostatky s ohledem na elektrickou bezpečnost. Byly navrhnuty kroky k nápravě. V současné době elektrické zařízení není schopno bezpečného provozu.
This paper addresses the issue of revision of electrical equipment according to ČSN 33 1500: 1990 and ČSN 33 2000-6. The aim of this work is to prepare a revision of the connection of electrical machines in the laboratory. When carrying out inspections serious deficiencies were found with respect to electrical safety. They were designed to take remedial steps. Currently electrical equipment is not capable of safe operation.
Description
Citation
RYBNIKÁŘ, J. Kvalita a možnosti připojení el. zařízení k síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student prezentoval bakalářskou práci na téma „Kvalita a možnosti připojení el. zařízení k síti“. Na úvod student prezentoval základní fakta o revizích elektrických zařízení. V prezentaci dále uvedl výsledky provedené kontroly přidělené laboratoře. Student při prezentaci využíval odbornou terminologii, hovořil plynule a jistě. Student odpověděl na otázku oponenta. V diskuzi student vystupoval obstojně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO