Vliv fyzických parametrů a stáří silnoproudého vedení na komunikaci pomocí PLC/BPL

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Se zvyšujícími se nároky na datový přenos se hledají i jiné cesty, než standardní datový přenos přes klasické datové kabely. Jednou z těchto cest je i komunikace po silnoproudém vedení - technologie PLC a její podskupina BPL.Tento způsob komunikace má široké využití v domácnostech, energetice, průmyslu a v dalších oborech, kde se používá například ke sběru dat, komunikaci, nebo ovládání různých zařízení. Než se však začne o nasazení BPL technologie uvažovat, je nutné nejprve vyhodnotit uvažované silnoproudé vedení, jestli je k tomu účelu vhodné a technicky způsobilé.
With the increasing demands on data transmission, other ways are being sought than standard data transmission via conventional data cables. One of these ways is communication over power lines - PLC or BPL technology. This method of communication is widely used in households, energy, industry and other fields where it is used for data collection, communication, or control of various devices. Before considering the use of BPL technology, it is first necessary to evaluate the considered power line to see if it is suitable and technically competent for this purpose.
Description
Citation
JANÁS, J. Vliv fyzických parametrů a stáří silnoproudého vedení na komunikaci pomocí PLC/BPL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Pokorný (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. David Grenar (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Proč se uvažuje 1–1200 metrů mezi trafostanicemi? Pro jaký typ PLC komunikace je model navržený? Jak by student aplikoval výsledky měření do navrženého modelu? Bylo v práci někde využité strojové učení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO