Technologie výroby 3D tiskem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce pojednává o plastických hmotách a související terminologii. Následně jsou rozebrány možnosti obrábění, jak z pohledu konvenčních metod, tak z pohledu moderních technologií. Dále byla provedena rešerše alternativních metod 3D tisku a zpracování jednotlivých technologií výroby. Posléze navazovala rešerše rozměrů běžných mobilních telefonů na trhu a byl vytvořen koncepční návrh držáku na mobilní telefon do osobního automobilu, a to včetně tisku prototypu držáku metodou FDM. V neposlední řadě byl proveden návrh metodiky zkoušek za účelem testování prototypu držáku. V závěru bylo provedeno technickoekonomické zhodnocení a diskuse zaměřená na další možná budoucí vylepšení držáku.
The diploma thesis deals with plastic materials and related terminology. Subsequently the possibilities of machining of plastics are analyzed, both from the perspective of conventional methods and from the view of the modern technologies. Furthermore a research on alternative 3D printing methods was conducted. The processing of individual manufacturing technologies was described in detail.This is followed by a research on the dimensions of common smartphones on the market. The concept design of a smartphone holder to be used in car was created, this includes 3D printing of the prototype by using the FDM method. Last but not least a methodology of testing was created to test the prototype of smartphone holder. In conclusion a technical-economic evaluation and discussion were conducted, mainly focusing on potential future improvements of the smartphone holder.
Description
Citation
BABUŠÍK, B. Technologie výroby 3D tiskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (předseda) prof. Dr. Ing. František Holešovský (místopředseda) doc. Ing. Ivan Buranský, PhD. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Jan Dvořáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Byly uvažovány výhody vyrobeného držáku oproti konkurenčním držákům? zodpovězeno 2. Jakým způsobem byla vyrobena kulová součást držáku? zodpovězeno 3. Jaké charakteristiky byly pozorovány během testování navrženého držáku? zodpovězeno 4. Kolik bylo uvažováno alternativ během návrhu držáku? částečně zodpovězeno 5. Jak byste definoval pojem měknutí plastu? částečně zodpovězeno 6. Byla uvažována UV stabilita daného držáku? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO