Informační systém pro vyhledávání přepravních spojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webového informačního systému pro vyhledávání přepravních spojů. Hlavním cílem bylo vytvořit systém, který umožní vyhledávání spojů s přestupy na základě různých kritérií, jako "co nejkratší vzdálenost", "co nejnižší cena cesty" atd. Práce se zaměřuje především na návrh databáze, volbu vhodné vyhledávací metody a implementaci systému s ohledem na výkon a rychlost vyhledávání.
The thesis is occupied with analysis, design and implementation of web information system for searching traffic relations. The main objective of this thesis was to create system, which will provide searching traffic relations with changes based on various criteria such as "the lowest distance", "the lowest price" etc. The thesis is focusing principally on database design, selection of efficient searching technique and system implementation with regard to system performance and search speed.
Description
Citation
ČÍŽEK, M. Informační systém pro vyhledávání přepravních spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO