Analýza hospodaření obce Odorín pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Predmetom tejto bakalárskej práce je aplikácia štatistických metód pri hodnotení hospodárenia obce. Teoretická časť obsahuje téoriu k časovým radom, teóriu k obci a obecnému rozpočtu. V praktickej časti budú analyzované príjmy a výdavky obecného rozpočtu.
The subject of this thesis is application of statistical methods in the evaluation economy of the community. Theoretical part contain theory of time series and theory of municipality and the budget of the municipality. The income and expenses of the municipality budget will be analyzed in the practical part.
Description
Citation
BALUCH, M. Analýza hospodaření obce Odorín pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) JUDr. Lenka Hrstková Dubšeková (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO