Zvyšování spolehlivosti komunikační sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vybranými možnostmi zvyšováním spolehlivosti komunikačních sítí. V rámci práce jsou popsány základní protokoly a topologie sítí. Ve druhé kapitole jsou probrány technologie kaskádování, klastrování a stohování síťových přepínačů. Jsou popsány scénáře zapojení a výsledky praktických pokusů, na základě kterých je navrženo (doporučeno) použití (využití) v praxi.
The bachelor's thesis deals with selected options for increasing reliability of communication networks. The basic protocols and network topologies are described in the thesis. In the second section the technologies of cascading, clustering and stacking network switches are discussed. The practical experiments and scenerios of connections, which are described in the aforementioned section, form a basis of their practical use proposal.
Description
Citation
HAUSNER, R. Zvyšování spolehlivosti komunikační sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (předseda) Ing. Zoltán Galáž, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Pokorný (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. David Grenar (člen) Ing. Radek Zezula, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Váš pokus číslo 2 (str. 42) spočíval ve vypnutí přepínače a jeho opětovném zapnutí. Sledováno bylo ovlivnění přenosové rychlosti. Z obrázku 2.13 lze pozorovat a také v textu popisujete skutečnost, že po opětovném zapnutí přepínače nebylo dosaženo původní přenosové rychlosti. Popište možné důvody pozorované nesrovnalosti. V čem byly realizovány experimenty? Byly prováděny pouze simulace?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO