Biometrie cévního řečiště prstu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o základních biometrických pojmech, historii biometrie, metodách získání a rozpoznání charakteristických rysů jedince. V práci jsou dále obsaženy poznatky z fyziky, anatomie a fyziologie člověka, které jsou nezbytné pro správné pochopení problematiky. Za účelem segmentace cévního řečiště prstu je navržena metoda předzpracování nasnímaných obrazových dat. Praktickou část tvoří návrh zařízení pro snímání cévního řečiště prstu s využitím minipočítače Raspberry Pi a jeho následná realizace. Pomocí realizovaného zařízení je vytvořena databáze snímků a provedena diskuze využitelnosti extrahovaného cévního řečiště pro biometrické systémy.
The following work deals with basics of biometrics terms, history of biometrics, and methods of collecting and recognizing human characteristics. The work includes facts about physics, human anatomy and physiology - these elements are necessary for a full understanding of the issue. In order to segment finger vein, a method of pre-processing scanned visual data is devised. A practical part of paper contains a proposal of a device for scanning finger vein using minicomputer Raspberry Pi and its following realization. Database of images is created using realized device and applicability of extracted finger vein for application in biometric systems is discussed.
Description
Citation
STIBŮREK, M. Biometrie cévního řečiště prstu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) prof.Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen) Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO