Obhajoby doktorských disertací na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-03
Authors
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
Ve dnech 26. října 2018 a 10. ledna 2019 proběhly obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství. Plné texty prací je možné nalézt na https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace.
Description
Keywords
Citation
Soudní inženýrství. 2019. vol. 30, č. 1, s. 61-61. ISSN 1211-443X
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO