IS pro evidenci dětí pro školy v Africe

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce obsahuje popis návrhu a implementace informačního systému pro evidenci dětí pro projekt Adopce na dálku®. Informační systém eviduje informace o dětech, kterým je z výše uvedeného projektu placeno školné na zdejších školách. O každém dítěti jsou vedeny informace osobní a rodinné, zdravotní karta dítěte, informace o jeho sponzorovi, a hlavně informace týkající se školy, kterou navštěvuje, jež jsou zaměřeny především na vedení údajů o placení školného. Přístup k aplikaci je hierarchický podle pravomocí jednotlivých uživatelů autentizovaných heslem. Systém umožňuje vytvářet nové záznamy o dětech a jejich editaci, také dokáže generovat tisknutelné seznamy dětí podle různých kritérií. Aplikace je vytvořena pro efektivní a přehlednou správu výše uvedených informací.
This document contains description of a design and implementation of an information system for school registration for project Adopce na dálku®. The information system audits the information about children whom school fees are paid form the project mentioned above. The information personal, about child's family, higienic condition, about sponsor and mainly the information about school, which are ranged especially to audit the information about school fees payment, are stored. Access to this application is hierarchic in compliance with rights of an individual users autentificated by password. The system allows to create new child's records and its editing, it can generate lists for printing in accordance with various criteria, too. The system is created for effective and synoptical management of information presented above.
Description
Citation
MIKULKA, D. IS pro evidenci dětí pro školy v Africe [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO