Posouzení vybraných finančních ukazatelů společnosti pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce, se zabývá problematikou současné finanční situace v akciové společnosti KOVONA SYSTEM. Hodnocení výkonnosti společnosti bude provedeno na základě účetních výkazů s použitím analýzy časových řad. Pomocí konkrétních finančních ukazatelů, na kterých bude zpracována analýza časových řad, bude předpovězen předběžný vývoj společnosti pro stanovování strategií a plánů v budoucnu.
The bachelor's thesis deals with the present financial situation of the KOVONA SYSTEM, a.s. Performance of company will be assessed on the basis of the financial indicators using time series analysis. Preliminary development of the company necessary for defining strategies and plans in the future will then be predicted with the help of specific financial indicators which will be processed in time series analysis.
Description
Citation
PLACZKOVÁ, M. Posouzení vybraných finančních ukazatelů společnosti pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Brož, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
1) Otázky vedoucího: odpovězeno. 2) Otázky oponenta: odpovězeno. 3) doc. Dr. RNDr. Zdeněk Pospíšil: Jak je v práci řešena problematika sezonosti při výpočtu časové řady. 4) Ing. Zdeněk Brož, Ph.D.: O jak velkou firmu se jedná a jaké má konkurenty.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO