Návrh sledování dat pro modelování výrobního procesu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem bakalářské práce je představení metody simulace se zaměřením na sběr dat v podniku ALPS ELECTRIC CZECH, s.r.o. Práce stručně seznamuje s problematikou simulací výrobního procesu. Ukazuje jaká data jsou potřebná pro vytváření reálných modelů, jakým způsobem se tato data dají měřit a evidovat.
The abstrakt of this bachelor thesis is presenting of the simulation method with focus on data collection in company ALPS ELECTRIC CZECH, s.r.o. Thesis briefly introduces the questions of manufacture process simulations. It shows what data are required for making real models, in what way are these data capable of being measured and filed.
Description
Citation
HAVELKA, M. Návrh sledování dat pro modelování výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO