Energetické audity v programu EINSTEIN

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na využití programu EINSTEIN při vypracovaní energetického auditu. Nejprve je popsána problematika energetického auditu a jeho procedura. V další části, jenž tvoří náplň bakalářské práce, jsou popsány jednotlivé kroky při vypracovávání auditu na procesu profesní údržby prádla, s využitím nástrojů programu. Program svojí metodologií a integraci množství funkci, má za cíl být nápomocný auditorovi, a tak zkvalitnit a urychlit jeho práci. Na závěr je shrnutí postřehů a zkušeností při práci s programem, které ukáží možnosti využití programu. Práce je napsána ve slovenském jazyce.
Bachelor thesis focuses on application of EINSTEIN program in energy auditing. First there is description of energy auditing.procedure. The main part of the thesis describes auditing procedure of landry care proces, by using tool-kits of the program. The methodology and integrated features of program, are intended to speed up work of auditor. Summary of experience during testing a program, show the possibilities of using the program. The thesis is written in slovak language.
Description
Citation
DADEJ, V. Energetické audity v programu EINSTEIN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Vondál, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
1.Student představil svou BP - energetcký audit - program EINSTEIN - současný stav v prádelně - návrh nových variant - vyhodnocení programu pro použití na prádelnu 2.Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta 3.Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta 4.Členové komise položili dotazy k BP: V tabulce 4.1 uvádíte měrnou tepelnou kapacitu vody. Kolik to je a jaké má jednotky? V tabulce 4.1 máte množství vody, které neodpovídá uvedenému číslu ve výpočtech,vysvětlete. Co se myslí měrnou spotřebou a jaké má jednotky? Jaké nastaly konkrétní problémy při modelování potrubí v softwaru EINSTEIN? 5.Student částečně odpověděl na dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO