Interaktivní webové výukové aplikace z oblasti zpracování signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá některými tématy z oblasti zpracování signálů. Cílem práce je vytvoření čtyř interaktivních webových aplikací v jazyce JavaScript, které mají sloužit k podpoře výuky. Aplikace jsou zaměřeny na témata: převzorkování diskrétního signálu v poměru racionálního čísla, střední a efektivní hodnota signálu, diskrétní lineární a kruhová konvoluce v 1D a diskrétní křížová korelace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Ke každé aplikaci je zde uveden teoreticky úvod, včetně úvodního seznámení se signály, a popis jejich funkčnosti či vzhledu.
This thesis deals with selected topics of signal processing. The aim of the project is the implementation of four interactive web applications in JavaScript, intended for teaching purposes. These applications deal with following topics: rational number resampling of the discrete signal, mean and root mean square signal values, discrete linear and circular convolution in 1D, and discrete cross-correlation. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. There is a theroretical foreword of topics the applications deal with, including an introduction to signals followed by a description of functionality and the user interface of created applications.
Description
Citation
KUBA, M. Interaktivní webové výukové aplikace z oblasti zpracování signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) Ing. David Kubánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Záviška (člen) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen) Ing. Jana Jelínková (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázka od oponenta: Z jakého důvodu se někdy při masteringu nahrávek používá D/A převod a následný zpětný A/D převod? - Student dostatečně odpověděl na otázku.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO