Regenerace odpadního tepla pomocí výměníku tepla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá regenerací odpadního tepla pomocí tepelného výměníku. Cílem práce bylo navrhnout tepelný výměník pro využití teplé vody z chlazení koncentrátorového fotovoltaického panelu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byla zpracována literární rešerše týkající se regenerace tepla a fotovoltaiky. V praktické části byl navrhnut tepelný výměník pro konkrétní řešení.
This bachelor thesis deals with waste heat recovery using a heat exchanger. The aim of the thesis was to design a heat exchanger for the recovery of hot water from the cooling of a concentrator photovoltaic panel. The thesis is divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, a literature research on heat recovery and photovoltaics was carried out. In the practical part, a heat exchanger has been designed for a specific solution.
Description
Citation
ŠVACH, Š. Regenerace odpadního tepla pomocí výměníku tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Milčák (člen) doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student odprezentoval obsah své bakalářské práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Jaká byla plocha solárních panelů ve výpočtě? Zodpovězené úplně. Na základě jakých parametrů jste vypočítal tepelný výměníník? Zodpovězené úplně. Proč jste zvolil daný typ výměníku tepla? Zodpovězené úplně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO