Optimalizace sítě pozemních radionavigačních prostředků zabezpečení RNAV ve FIR Praha

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá vytvořením studie řešící optimalizaci sítě radionavigačních prostředků ve FIR Praha, sloužící k podpoře RNAV postupů. Práce uvádí rozbor koncepce rozvoje sítě radionavigačních prostředků, software DEMETER, ve kterém jsou prováděny optimalizační analýzy. Popisuje navigační systém DME/DME a to z hlediska jednotlivých komponent a parametrů. Vlastní studie se zabývá optimalizací sítě RNP, což zahrnuje definici požadavků na síť, vytvoření obecného postupu pro analýzu pokrytí a volbu vhodného budoucího umístění nového RNP. Nedílnou součástí studie jsou analýzy současného stavu navigační výkonnosti a variant řešících případná zlepšení sítě RNP.
This diploma thesis concerns with creating of study which deals with the optimization of the ground network infrastructure of radio navigation aids for RNAV in FIR Praha. The thesis contains an analysis of concept of development of Czech navigation environment and introduces DEMETER software, in which the optimization analyses are realized. The thesis describes DME/DME navigation system from the perspective of individual components and parameters. The actual study deals with an optimization of the ground network infrastructure of the radio navigation aids and includes the definition of network performance requirements, creation of general methodology of optimization of navigation performance analysis and a procedure of choosing a suitable placement of radio navigation aid. The integral parts of the study are analyses of current state of navigation performance and analyses of possible improvement of radio navigation infrastructure.
Description
Citation
KREJČÍ, J. Optimalizace sítě pozemních radionavigačních prostředků zabezpečení RNAV ve FIR Praha [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Letecký provoz
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (místopředseda) Ing. Radomír Janík (člen) Ing. Zdeněk Jelínek (člen) prof. Ing. Antonín Kazda, CSc. (člen) prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (člen) Ing. Miroslav Smola (člen) Ing. Pavel Štrůbl (člen)
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO