Potenciál bioplynu v ČR a možnosti zvýšení efektivity bioplynových stanic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou potenciálu bioplynu v České republice a porovnává jednotlivé technologie pro čištění bioplynu. Dále jsou v práci provedeny bilanční výpočty, kte-ré zjišťují aktuální situaci výroby bioplynu v České republice za rok 2017. V práci jsou také zahrnuty doporučení vedoucí k zvýšení efektivity bioplynových stanic.
The bachelor’s thesis deals with mapping of potential a biogas in the Czech Republic and compareses biogas purification technologies. The balance calculations are performed in this thesis which determine the current situation biogas production in the Czech Republic in 2017. There are recommendation for increasing efficiency of biogas stations.
Description
Citation
DVOŘÁK, L. Potenciál bioplynu v ČR a možnosti zvýšení efektivity bioplynových stanic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) Ing. Michal Špiláček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Pavlů, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Kohout, MBA (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Student odpověděl na otázky oponenta a na další doplňující otázky komise. Otázky: proč je problem uplatnit teplo z BPS, jak lépe skladovat el. energii, jsou procesy v BPS revezibilní, jak se řeší problem plynu v zahraničí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO