Návrh a realizace laboratorního příspravku pro ověření vlastností AFDD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o problematice obloukových ochran AFFD, jakožto důležitý ochranářský prvek do rozvaděčů proti elektrickému oblouku. Nejprve se dozvíme něco málo z historie těchto ochran a postupně se seznámíme s konstrukčním provedením a správným zapojením do rozvaděče. Vysvětlíme si, jak vlastně funguje a reaguje na elektrický oblouk a také si ukážeme místa vedení elektrické energie v domech, kde elektrický oblouk má ulehčený vznik. Praktická část se hlavně zaměřuje na zhotovení přípravku pro studenty. Hlavním úkolem bude, aby studenti pochopili správnou činnost AFDD a viděli reakci ochrany při poruše. Dalším úkolem je zhotovení laboratorní práce, která se týká právě této problematiky.
AFDD, electric arc, product for student, laboratory work
Description
Citation
KASER, J. Návrh a realizace laboratorního příspravku pro ověření vlastností AFDD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Veselka, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student obhajoval práci na téma Návrh a realizace laboratorního přípravku pro ověření vlastností AFDD. Jedná se o přípravek, který má za úkol testovat ochranu AFDD, což je zařízení, které zlepšuje bezpečnost elektrické instalace a chrání před vznikem sériových a paralelních poruchových oblouků v instalaci a tím pádem před vznikem požárů. Laboratorní přípravek byl navržen a poté zkonstruován. Následně byla ověřena jeho funkce ve spojitosti s AFDD a dalšími el. přístroji. Výsledkem práce je vytvoření výukového pracoviště pro studenty. Na otázky oponenta i komise student odpověděl, v problematice se orientuje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO