ID-IDENTITA (NE) ZNÁMA (time specific in-cognito in-stantná id-entita)

but.committeeprof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (předseda) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (člen) doc. MgA. Petr Babák (člen) prof. PaeDr. Radek Horáček, Ph.D. (člen)cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programVýtvarná uměnícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRuller, Tomášsk
dc.contributor.authorJanečková, Zuzanask
dc.contributor.refereeBabák, Petrsk
dc.contributor.refereeRozbořil, Blahoslavsk
dc.contributor.refereeChamonikolasová, Kaliopisk
dc.date.accessioned2021-11-22T22:17:02Z
dc.date.available2021-11-22T22:17:02Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractDizertačná práca je zameraná na stratégie prezentácie identity v súčasnom umení a jej množiace sa mystifikácie a mutácie. Zameriava sa podrobnejšie na prístupy, v ktorých absentuje exhibovanie autora, rôzne formy utajovania a následného odhaľovania (zverejňovanie). Nepracuje s pojmom „anonymita” len v doslovnom význame, ale chápe tento pojem ako „rozcestie” pre ďalšie spriaznené pojmy. Primárne sa zaoberá fenoménom „anonymous”. Pri skúmaní tejto problematiky sa zameriava na obdobie od 90-tych rokov 20. storočia s exkurzmi so histórie v slovenskom, českom a svetovom vizuálnom umení s presahmi do literatúry, hudby a filmu. Bližšie sa špecializuje na štyri bipolárne formy anonymity: anonym/celebrita, skupina/skupinové výstavy, street art/net art, signature art/untitled art. Tieto formy spracúva formou menných a pojmových hesiel sústredených do podoby hybridného tematického slovníka, ktorý obsahuje viac ako 200 hesiel. Slovník pracuje s už existujúcimi wikipedickými definíciami na slovenskej a českej verzii wikipédie, ktoré v texte slovníka dôsledne cituje pri každom hesle. S wikipédiou spolupracuje tak, že do nej následne dopĺňa svoje definície, čím ju obohacuje o chýbajúce informácie zo sféry umenia. Práca sa zaoberá aj súčasnými premenovávacími tendenciami ako symbolom hegemonického nástroja moci. V tejto súvislosti text rozoberá pojmy: alias, meno, monogram, nick, pseudonym, prezývka.sk
dc.description.abstractThis dissertation focuses on va-rious strategies of presenting identity in contemporary art and the current trend of forming its mutations and mystifications. It deals with approaches such as when the name of an artist is absent from his performance, various forms of concealment, and the subsequent detection of an artist. The term “anonymity” is not examined as its mere literal definition, but it subsequently forks into other related meanings. The introduction points at our daily meetings with anonymity, the condensation of information stemming from all spheres including the sphere of visual arts. The subject of the dissertation is explored though the influence of media operating at a given time (time-specific) and a given place (site-specific): here and now. The text primarily deals with the phenomenon of being “anonymous”. While examining this topic, the period starting with the 1990s is discussed and supplemented by examples from the history of Slovak, Czech, and international visual art with extensions to literature, music and film. It closely focuses on the following four bi-polar forms of anonymity: celebrity / anonymous artist, art groups / collective exhibitions, street art / net art, signature art / untitled art. These terms are defined and organized into dictionary entries (containing both names of artists and definitions of terms). Comprising of over two hundred words, a hybrid thematic dictionary has been produced. It consists of already existing definitions taken from the Slovak and Czech mutations of Wikipedia which are quoted with consistence with each entry. The collaboration with Wikipedia is based on subsequent addition of the author’s definitions and thus supplements it with missing information from the sphere of visual arts. The text also deals with a current trend of renaming as a symbol of a hegemonic tool of power. The terms a.k.a., name, monogram, nick, and pseudonym are explored.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationJANEČKOVÁ, Z. ID-IDENTITA (NE) ZNÁMA (time specific in-cognito in-stantná id-entita) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other49414cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10695
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectactivismen
dc.subjectanonymityen
dc.subjectuntitleden
dc.subjectidentityen
dc.subjectpresentation strategiesen
dc.subjectsignature arten
dc.subjectsite specificen
dc.subjectcollaborationen
dc.subjecttime specificen
dc.subjectpublic arten
dc.subjectaktivizmussk
dc.subjectanonymitask
dc.subjectbez názvusk
dc.subjectidentitask
dc.subjectstratégie prezentáciesk
dc.subjectsignature artsk
dc.subjectsite specificsk
dc.subjectspoluprácask
dc.subjecttime specificsk
dc.subjectpublic artsk
dc.titleID-IDENTITA (NE) ZNÁMA (time specific in-cognito in-stantná id-entita)sk
dc.title.alternativeID - IDENTITY (UN) KNOWN (time specific in-cognito in-stant id - entity)en
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2012-10-05-12:02:07cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
sync.item.dbid49414en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:17:02en
sync.item.modts2021.11.22 22:42:13en
thesis.disciplineUmění ve veřejném prostoru a umělecký provozcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performancecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
6.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Posudek_skolitele.pdf
Size:
32.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Posudek_skolitele.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek_oponent_Janeckova_Babak.pdf
Size:
54.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek_oponent_Janeckova_Babak.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek_oponent_Janeckova_Rozboril.pdf
Size:
132.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek_oponent_Janeckova_Rozboril.pdf
Collections