Centrální správa zařízení se systémem RouterOS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace informačního systému, pomocí kterého půjde jednoduše obsluhovat firemní gateway se systémem RouterOS Mikrotik z webového rozhraní. Informační systém zvládá obsluhu většiny základních i některých složitějších nastavení. Veškeré nastavení je ihned ukládáno na gateway pomocí zabezpečeného spojení SSH a zároveň synchronizováno s lokální databází, pro dosažení optimální rychlosti. Informační systém je implementován v PHP frameworku Nette s databázovou vrstvou Dibi a pomocí značkovacího jazyka HTML.
The goal of this bachelor thesis is to design and create the central management system for simple controlling company's gateway router running with RouterOS Mikrotik via web interface. Using this central management system you can control almost all basic and any expert settings. All the settings are saved immediately in the router via secured SSH connection and synchronized with the local database simultaneously for optimal performance. Central management system has been written using Nette PHP framework with Dibi diabase layer and HTML script language.
Description
Citation
KLÍČ, A. Centrální správa zařízení se systémem RouterOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Filip Orság, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Ráb (člen)
Date of acceptance
2011-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Co je podle Vás silnou a slabou stránkou RouterOS? Dokážete srovnat s Cisco IOS? V práci píšete, že jako rozšíření práce byste navrhoval stahovat a analyzovat logy zařízení za účelem detekce útoků. Jakým způsobem byste útoky detekoval?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO