Sémantický web v CMS systémech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá Sémantickým webem, jeho návazností na web současný a technologiemi, které ho vytvářejí. Dále se věnuje jeho současnému vyuţití v praxi, podrobněji zkoumá nasazení v systémech pro správu webového obsahu a navrhuje sémantická rozšíření pro systém Kentico CMS.
This masters thesis deals with the Semantic Web, its link to existing Web and the technologies, that produce it. It also deals with its current use in practice, further examines the deployment in web content management systems and proposes semantic extensions for the Kentico CMS.
Description
Citation
VRÁNA, M. Sémantický web v CMS systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Inteligentní systémy
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ján Genči, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO