Návrh štíhlé montážní linky ve vybraném podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem štíhlé montážní linky ve vybraném podniku, konkrétně Slovácké strojírny, a.s., závod 9 v Zábřehu. V analytické části se bakalářská práce zaměřuje na rozbor současného stavu, přibližuje fungování v organizaci a výrobek, kterého se nový návrh týká. Teoretická část obsahuje nástroje štíhlé výroby, kterými lze zefektivnit proces výroby, zejména pak materiálové a informační toky a další manažerské nástroje určené pro tento druh zlepšení. V praktické části pak prezentuje nový návrh montážní linky v podniku.
This thesis deals with a design of a new lean assembly line in selected company, Slovácké strojírny, a. s., plant 9 in Zábřeh. In the analytical part the bachelor thesis focuses on current state analysis, describes functioning in the company and the product concerned. The theoretical part contains tools of lean manufacturing, which could make the process more effective, especially the material and information flows and other management tools designed for this type of improvement. In the practical part this thesis is presenting a proposal of a new assembly line.
Description
Citation
FISCHER, P. Návrh štíhlé montážní linky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
otázky komise: Ing. Mráček - Pocítí výsledky změn také zákazníci? - odpovězeno Ing. Kaňovská - Konzultoval jste návrhy ve firmě? Jsou opravdu realizovatelné? - odpovězeno Ing. Veselý - Poka Yoke představujete jako plánky a postup vyvěšený na dveřích, je to opravdu Poka Yoke? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO