Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zaobírá vybranými metodami finanční analýzy a hodnotí finanční situaci podniku TYHAN s.r.o. První část vymezuje teoretické základy metod finanční analýzy, její nástroje a ukazatele. V druhé části práce najdeme aplikaci vybraných metod finanční analýzy na společnost TYHAN s.r.o. Poslední část práce se zaobírá možnými návrhy na zlepšení finanční situace firmy.
Bachelor thesis "Evaluation of the financial situation and proposals for its improvement" is concerned with selected methods of financial analysis and assessment of the financial situation of the company TYHAN Ltd. The first part defines the theoretical foundations of financial analysis methods, instruments and indicators. In the second part we can find the application of selected methods of financial analysis for the company TYHAN Ltd. The last part deals with possible proposals to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
VENCLOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. (předseda) Ing. Vilma Svojanovská (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-24
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno Otázky oponenta - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO