Technická dokumentace částívyrobených z kompozitních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje pravidla platná pro tvorbu technické dokumentace částí vyrobených z kompozitních materiálů. V první části je stručně shrnuta charakteristika těchto materiálů. V dalších částech jsou uvedeny principy zpracování dokumentace dle souboru evropských norem EN 4408. Cílem této práce je shrnutí zásad platných pro vedení konstrukční a technologické dokumentace dílů leteckých konstrukcí vyrobených z kompozitních materiálů ve formě stručné příručky.
This bachelor thesis describes the rules applicable for creation of technical documentation of parts made from composite materials. In the first part of this paper a brief characteristics of composite materials is introduced. In the subsequent parts the thesis deals with the basic principles of creating the documentation according to the European standard EN 4408. The main aim of this thesis is to summarize the rudimental conventions that refer to drawing of technical documentation of aircraft composite parts.
Description
Citation
VLČEK, D. Technická dokumentace částívyrobených z kompozitních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO