Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V bakalářské práci řeším bytový dům, který má čtyři nadzemní podlaží a je plně podsklepen. Suterén slouží jako skladovací prostor s technickým zázemím. Nadzemní podlaží pak slouží pro bydlení. V bytovém domě je celkem 12 bytů. V prvním nadzemním podlaží jsou 4 byty, v patře druhém a třetím jsou 3 byty a v posledním čtvrtém patře jsou byty 2. Byty ve čtvrtém podlaží vynikají terasou, která je kryta rolovací markýzou. Objekt má obdélníkový půdorys s rozměry 24,2 x 12,7 m s plochou střechou. Svislé konstrukce tvoří zděný systém POROTHERM. Konstrukce vodorovné pak skládaný (vložkový) strop POROTHERM. Objekt je situován v centru obce Horní Čermná.
In this bachelor thesis I solve apartment building, which has four floor and cellar. The basement will serve as storage space with technical utilities. Above-ground floors will serve for housing. In the apartment building are 12 flats. In the ground floor are four flats, in the first and second floor are 3 flats and in the last one third floor are two flats. Flats in the third floor excel with terrace, which is covered by sunshade. Building has rectangular plan with dimensions 24,2 x 12,7 m and flat roof. Vertical structure is made of POROTHERM masonry system. Horizontal structure is made of POROTHERM prefabricated rib-and-filler floor. The building is situated in the centre of the village Horní Čermná.
Description
Citation
MOTL, M. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - předseda, Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Veronika Vacenovská - tajemník, Ing. Ondřej Nespěšný - tajemník, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen, Ing. Eva Fajkusová - člen, Ing. David Bečkovský, Ph.D. - člen, Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student představil svou bakalářskou práci pomocí powerpointové prezentace. Představil umístění stavby na pozemku, dispoziční řešení, materiálové a konstrukční řešení. Dále student v rámci své prezentace odpovídal na dotazy oponenta: - koordinační situační výkres - nejsou zakreslena ochranná pásma inženýrských sítí - jak bude odvodněno parkoviště a jakým způsobem je navržen počet parkovacích stání? - koordinační situace - náležitosti situačního výkresu v návrhu uvažujete se vsakovacími plochami - na základě jakých veličin je stanovena velikost těchto ploch? - detail atiky - přesahy hydroizolační vrstvy nejsou zakótovány - jaké musí být minimální přesahy při použití materiálu m-PVC? - výkres D.1.2.7 - atikový chrlič - je toto označení správné a jak by měla být navržena dimenze přepadu? Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO