Simulace mechanismu zadních dveří automobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá simulací mechanismu otevírání pátých dveří automobilu v prostředí ADAMS, ve kterém byl vytvořen model mechanismu. Jednotlivým tělesům byly přiděleny tytéž parametry, jaké mají v reálném modelu. Zdvih je zajištěn dvěma plynovými vzpěrami, které bylo nutné dostatečně nadimenzovat, aby bylo dosaženo úplného a zároveň bezpečného otevření dveří. Práce obsahuje kinematickou a dynamickou analýzu mechanismu otevírání dveří.
This bachelor thesis deals with simulation of the 5th car door mechanism. The simulation runs in MSC.ADAMS software in which was made simulation model. The model contains several bodies which needed to have the same mechanical parameters as the CAD model of the real 5th door so the simulation was accurate. The opening of door is done by two gas springs, one on each side. These gas springs had to be correctly dimensioned to achieve fully opened door and safety movement as well. The thesis also deals with kinematic and dynamic analysis of the mechanism.
Description
Citation
TAUŠEK, M. Simulace mechanismu zadních dveří automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hloska, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO