Kolový portálový jeřáb

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh nosného rámu a zdvihového ústrojí kolového portálového jeřábu pro manipulaci s kontejnery po ploše kontejnerového terminálu. Jedná se tedy o návrh hlavních nosných komponent jeřábu a dále o jejich pevnostní kontrolu. Práce se také zabývá návrhem a funkčními výpočty zdvihového ústrojí jeřábu a v neposlední řadě výkresovou dokumentací.
The aim of the present bachelor's thesis is a structural proposed design of a cantilevered frame, and also the structural proposed design of a wheel-mounted gantry crane, wheel-mounted gantry crane which is earmarked for a manipulation with containers on the containers' terminal surface. Additionally, the thesis deals with the proposed design of the prime load-bearing crane's components and with its strength analysis. Eventually, it also shows the mentioned proposed design with essential operational calculations, and the most important part devoted to the drawings' documentation.
Description
Citation
HLOBIL, J. Kolový portálový jeřáb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hloska, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO