CNC programování součástky do airsoftové pušky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je inovace součástky do airsoftové pušky, která zahrnuje výběr alternativního materiálu, designové i funkční úpravy. Hlavním bodem je vypracování technologického postupu a simulace CNC obrábění v programu SinuTrain.
The aim of this thesis is to inovate part of an airsoft rifle, which includes the selection of an alternative material, design and functional modifications. The main point is to develope the technological process and simulation of CNC machining in SinuTrain.
Description
Citation
HLAVAČKA, D. CNC programování součástky do airsoftové pušky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Martin Slaný, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Upřesnění inovací hop-up komory V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Účel výroby součásti 2. Bezpečnostní úvahy při výrobě 3. Technologie výroby otvorů 4. Upínání nástrojů 5. Řezné podmínky při obrábění hliníkových slitin Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO