Vliv konečného počtu lopatek u hydrodynamických čerpadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se věnuje prvotnímu návrhu oběžného kola, stanovení jeho teoretické měrné energie, kterou má čerpadlo při nekonečném počtu lopatek a následné korekci na skutečnou měrnou energii čerpadla s oběžným kolem s konečným počtem lopatek. Korekce bude provedena dle metod různých autorů, z nichž některé budou navzájem srovnány při výpočtu měrné energie a výtlačné výšky skutečných oběžných kol. V neposlední řadě se bude práce zabývat jevy, které vznikají při proudění kapaliny v OK a mají často negativní vliv na výše zmíněnou měrnou energii. Na závěr bude v krátkosti nastíněna problematika korekce, simulace a analýzy proudění v lopatkovém kanále pomocí CFD software.
This bachelor thesis deals with the initial draft of an impeller wheel, determination of its specific energy that has a pump with infinite number of impeller blades and following correction to real specific energy of an impeller wheel pump with finite number of blades. The correction will be performed using different methods by various authors and some of the methods will also be compared during the calculation of specific energy and discharge head of pump of several real impeller wheels. Then the thesis goes on to deal with some of the effects arising from the flow of fluid in the impeller wheel that often have negative influence on above-mentioned specific energy. At the end of the thesis, there will be brief abstract on problems of the correction, simulation, and analysis of flow in a blade channel using CFD software.
Description
Citation
CHROMEK, L. Vliv konečného počtu lopatek u hydrodynamických čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO