Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku OPTIKAB, s.r.o., podnik za období 2015-2019 pomocí nástrojů finanční analýzy. V teoretické části budou popsány jednotlivé metody finanční analýzy a také ukazatele, které budou následně v práci aplikovány. V praktické části jsou vybrané ukazatele používány a s jejich pomocí je provedena finanční analýza podniku. Poslední část práce se zabývá návrhy, které by mohly podniku pomoci s jeho současnou situací.
This bachelor’s thesis deals with the evaluation of the economic performance of the OPTIKAB company for the years 2015-2019 by using financial analysis tools. In the theoretical part there are described various methods of financial analysis and indicators which are applied later in the work. In the practical part, previously described indicators are used to perform a financial analysis of the company. The final part focuses on proposals that could prove beneficial for the company’s current situation.
Description
Citation
GOROŠOVÁ, D. Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. V návrhové práci se zabýváte nadbytečnou likviditou, kterou by jste řešila zvýšením vlastního kapitálu, jak tímto řešením docílíte snížení likvidity? - částečně odpovězeno Ing. Michal Karas, Ph.D. Mohla byste zdůvodnit navrhovanou výši skonta 2 %? Posuzovala jste tuto výši v kontextu dosahované rentability tržeb a výše úročení termínovaného vkladu? - částečně odpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D. V případě magisterského studia bude student financován na základě dosažených výsledků z bakalářského studia? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO