Predikce atmosférické turbulence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je prozkoumání teoretických znalostí týkajících se strukturního parametru indexu lomu a modelů pro jeho výpočet a predikci. Na základě dat stažených z meteorologických služeb byla vyhodnocena přesnost predikcí strukturního parametru indexu lomu vypočteného Sadot-Kopeika modelem na deseti různých lokacích na Zemi. Byl vytvořen program pro výpočet a predikci strukturního parametru indexu lomu využívající stažená meteorologická data.
The aim of this work is to examine theoretical knowledge of the refractive index structure parameter and models for its calculation and prediction. Based on data downloaded from meteorological services, the accuracy of refractive index structure parameter prediction using Sadot-Kopeika model was evaluated at ten different locations on Earth. A program was created for the calculation and prediction of the refractive index structure parameter, which uses downloaded meteorological data.
Description
Citation
SLOBODA, Š. Predikce atmosférické turbulence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. (člen) Ing. Jitka Vágnerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-08-26
Defence
Student prezentuje výsledky své diplomové práce dále prezentuje odpovědi na otázky oponenta a vedoucího práce. doc. Ing. Petr Drexler, Ph.D. Jsou standardizované metody pro ověření modelu? Student odpovídá, že model je ověřený, ale sám model neověřoval. prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Proběhla nějaká konzoltace s kolegy z Akademie vd? Student odpovídá že ne. doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. Jaké servery pro počasí jste využíval? Student vyjmenovává servery a jejich data. Výběr parametrů, které stahujete není kompletní? Student odpovídá, že stahuje data potřebná pro model. Proč jste to programoval v Java? Student vysvětluje proč se tak rozhodl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO