Rekonstrukce železniční stanice Svitavy

but.committeeprof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Erik Dušek - tajemník, Ing. Jan Valehrach - člen, doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. - člen, Ing. Tibor Trnovszký - člen, Ing. Petr Rotschein - člen, Ing. Lukáš Sobotka - člen,cs
but.defenceStudent Bc. Josef Marek nejprve prezentoval svoji závěrečnou práci s názvem Rekonstrukce železniční stanice Svitavy. Dále byl přečten posudek vedoucího práce a posudek oponenta. Otázky oponenta: 1) Odůvodněte proč jsou délky ostrovních nástupišť rozdílné. Student vysvětlil důvod, proč navrhnul různé délky nástupišť. 2) Odůvodněte proč nebyl lom sklonu ukončující sklon 2,5 promile na českotřebovském zhlaví umístěn do km 230,05, čímž by byl minimalizován pokles nivelety v následujícím úseku. Student vysvětlil a uznal chybu. 3) Odůvodněte, proč nebyly odvratné výhybky č. 18 a 20 umístěny do oblouků s označením 3.4 a 4.4? Student vysvětlil důvody, které ho vedly ke zvolenému řešení. Ing. Trnovský - Nelíbí se mi návrh různých délek nástupišť u hlavních kolejí. prof. Ižvolt - Ve stanici nezůstal kámen na kameni. Volba různých výhybek mi přijde zvláštní a návrh mezipřímých se mi nelíbí. Přesně tak. Student dále příliš nereagoval na připomínky. Proč se liší používané frakce 32 a 31,5? Jaká znáte síta? Student nebyl schopen odpovědět, ale vyjmenoval několik sít. Ing. Sobotka: Líbí se mi použití různých barev v situaci, ale podle mě by i popisy objektů měly být stejnou barvou. Ve stanici je navržen hlavní sběrač? Ano. Navrhnul jsem nový hlavní sběrač, protože jsem uvažoval, že zde zatím kanalizace není. Můžete mi nakreslit schématický řez odvodněním v daném místě stanice? Student si vzal situaci a nakreslil schématický příčný řez. Proč máte navržené takto mocné vrstvy v pražcovém podloží? Konstrukce byla navržena na minimální hodnoty modulu přetvárnosti dle předpisu S4.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorValehrach, Jancs
dc.contributor.authorMarek, Josefcs
dc.contributor.refereeRotschein, Petrcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:55:49Z
dc.date.available2022-02-08T04:55:49Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractÚkolem této diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Svitavy. Cílem rekonstrukce je zvýšit traťovou rychlost v hlavních kolejích ze stávající rychlosti na rychlost 160 km·h-1. Dalšími požadavky pro vypracování jsou plná peronizace stanice a další nezbytné úpravy s tím související, zejména návrh pražcového podloží, odvodnění stanice a přilehlých dotčených úseků trati. Z důvodů změny počtu kolejí a jejich poloh byla také ověřena možnost prodloužení užitečných délek hlavních a prvních předjízdných kolejí na délku 740 m.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis was to design the reconstruction of the railway station Svitavy. The line speed was rised from the current value to 160 km·h-1. New platforms were designed, therefore the railway substructure and the drainage were adjusted accordingly. Also, the effective length of the main tracks was extended to 740 m.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationMAREK, J. Rekonstrukce železniční stanice Svitavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141765cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203664
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŽelezniční svršekcs
dc.subjectželezniční spodekcs
dc.subjectodvodněnícs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectželezniční stanicecs
dc.subjecttrativodycs
dc.subjecthlavní sběračcs
dc.subjectvedlejší traťcs
dc.subjecthlavní kolejcs
dc.subjectpředjízdná kolejcs
dc.subjectnástupištěcs
dc.subjectužitečná délka kolejecs
dc.subjectpodchodcs
dc.subjectdemolicecs
dc.subjectvýhybky.cs
dc.subjectRailway superstructureen
dc.subjectrailway substructureen
dc.subjectdrainageen
dc.subjectrailway stationen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectcovered drainen
dc.subjectmain collectoren
dc.subjectsidingen
dc.subjectmain tracken
dc.subjectpassing tracken
dc.subjectplatformen
dc.subjectuseful track lengthen
dc.subjectunderpassen
dc.subjectdemolitionen
dc.subjectswitches and crossings.en
dc.titleRekonstrukce železniční stanice Svitavycs
dc.title.alternativeReconstruction of Railway Station Svitavyen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-01cs
dcterms.modified2022-02-07-18:10:54cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141765en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:55:49en
sync.item.modts2022.02.08 04:20:24en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
4.48 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59316.pdf
Size:
148.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59316.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59288.pdf
Size:
211.67 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59288.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141765.html
Size:
1.42 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141765.html
Collections