Konstrukce obrážecí hlavy na CNC soustruh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem obrážecí hlavy pro CNC soustruh. Práce je rozdělena do rešeršní, výpočtové a konstrukční části. Úvodní část práce je věnována rešerši v oblasti CNC obráběcích strojů pro rotační součásti a nástrojových jednotek se zaměřením na poháněné revolverové hlavy typu BMT a VDI. V další části je pozornost věnována návrhu parametrů a volbě vhodného řešení, které vychází z poznatků z rešeršní části, a na základě toho byla zvolena varianta s pevným klikovým mechanismem. Následuje výpočet maximální řezné síly a pevnosti jednotlivých součástí konstrukce. Poslední část práce je určena samotné konstrukci poháněné obrážecí hlavy. Práce je dále doplněna o 3D modely, výkresy vybraných součástí a výkres sestavení.
This bachelor’s thesis deals with the design of construction of broaching head for CNC lathe. This thesis is divided into research part, computational and construction part. The research part is dealing with the CNC lathes and tools with focus on the BMT and VDI tool turrets. Based on the outputs from the research, design parameters and suitable construction solution was chosen. The chosen construction solution uses the crank mechanism. This part is followed by the computational part which includes strength calculations of construction parts and other parameters such as cutting force. The last part is dealing with the construction of the broaching head itself. This thesis also includes a 3D model, drawings of selected parts and an assembly drawing.
Description
Citation
BOHÁČ, J. Konstrukce obrážecí hlavy na CNC soustruh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-13
Defence
Student seznámil členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Konstrukce obrážecí hlavy na CNC soustruh". Student úspěšně zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: Co to je trvanlivost ložiska? Kde máte definovaný výraz 3.8 na straně 30? V jakém úhlu je dosažena uvedená řezná síla? V jakém režimu musí pracovat vřeteno, když chcete používat tuto hlavu? Jak byste měřil vůli? Student dokázal zodpovědět otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO