Ochrana autorských práv elektronických dokumentů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na autorskoprávní ochranu elektronických dokumentů. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. Teoretická část popisuje elektronický dokument a různé typy souborů, se kterými se lze při práci na počítači setkat a považovat je za elektronické dokumenty. Stěžejní částí teoretické části je analýza různých způsobů ochrany autorských práv elektronických dokumentů. Na základě uvedené analýzy byla v praktické části vytvořena aplikace v jazyce Python. Aplikace implementuje vybrané způsoby ochrany autorských práv.
The bachelor thesis is focused on the copyright protection of electronic documents. The thesis consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part describes the electronic document and various types of files that can be encountered while working on a computer and consider them as electronic documents. The fundamental part of the theoretical part is the analysis of various copyright protection methods for electronic documents. In the practical part was created a Python application based on mentioned analysis. The application implements selected methods of copyright protection.
Description
Citation
ZACHOVAL, T. Ochrana autorských práv elektronických dokumentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Jedlička (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Mgr. Jakub Vostoupal (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: 1) Proč pro zajištění dlouhodobé ochrany elektronických dokumentů nebyla brána v potaz postkvantově bezpečná kryptografická schémata? 2) Jakým způsobem je zabráněno, případně je možné detekovat, odstranění jednotlivých ochran z elektronického dokumentu (tj. vodoznaku, skryté zprávy, digitálního podpisu)? 3) Jaký je hlavní rozdíl mezi vaším řešením využívající blockchain technologii a v současnosti velmi populárním řešením v podobě NFT tokenů? Otázky komise: 1) K čemu slouží self-signature certifikát? Student odpověděl na otázky členů komise a oponenta a obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO