Návrh marketingového mixu vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavnou témou diplomovej práce je reštaurácia, ktorá funguje už takmer 20 rokov na trhu. Zákazníkom ponúka tradičné jedlá a výber pizze. Obsah práce tvoria tri časti. V prvej časti práce sa nachádza teória zameraná na základné myšlienky marketingu. Druhú časť tvorí analýza, ktorá predstavuje spoločnosť, ako aj jednotlivé zložky marketingového mixu. Záverečná časť práce ponúka nové odporúčania na zlepšenie súčasného marketingového mixu spoločnosti vzhľadom na zistenia z druhej časti diplomovej práci.
The main topic of the thesis is a restaurant that has been operating for almost 20 years on the market. It offers customers traditional meals and a selection of pizzas. The content of the thesis consists of three parts. In the first part of the thesis there is a theory focused on the basic ideas of marketing. The second part consists of an analysis that introduces the company as well as the different components of the marketing mix. The final part of the thesis offers new recommendations to improve the company's current marketing mix in light of the findings from the second part of the thesis.
Description
Citation
FILKOVÁ, L. Návrh marketingového mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Karel Kuba, Ph.D., DiS. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-08
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky dalších členů komise: doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA - Uvedla jste, že cílem práce je zvýšit konkurenceschopnost podniku. Jak zjistíte, za je cíl práce splněn? Jak změříte prosperitu podniku? zodpovězeno částečně Jaké kritérium, pro segmentaci zákazníků, jste použila? zodpovězeno Ing. Jana Hornungová, Ph. D. - Jakou metodu, pro kalkulaci dezertů, jste použila?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO