Analýza společnosti Ferplast Slovakia s.r.o. pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na finančnú analýzu ekonomických ukazateľov podniku pomocou štatistických metód. Práca je rozdelená na dve časti teoretickú a praktickú. Teoretická časť opisuje časové rady, regresnú analýzu a finančnú analýzu. V praktickej časti je vykonaná finančná analýza podniku a aplikácia štatitických metód. Na záver ako východisko je zhodnotenie situácie a návrh na zlepšenie.
This bachelor’s thesis is focused on financial analysis of economic indicators of the company by statistical methods. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the time series, regression analysis and financial analysis. The practical part is conducted financial analysis and business application štatitických methods. Finally, as the starting point is to assess the situation and suggestions for improvement.
Description
Citation
TOMCSÁNYI, R. Analýza společnosti Ferplast Slovakia s.r.o. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA (místopředseda) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO