Výroba součásti "Kabelová příchytka"

but.committeedoc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Kandus (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Řešil jste střižníkové tolerance?otázka byla částečně zodpovězena 2. Co bude zajišťovat posun svitku? otázka byla plně zodpovězena 3. Mění se vlastnosti tvářeného materiálu? otázka nebyla zodpovězena 4. Jak si představujete funkce zdvihače? Nebude docházet ke kolizi se zdvihači? otázka byla plně zodpovězenacs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorHráček, Josefcs
dc.contributor.refereeŠtroner, Marekcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:43Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:43Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem výroby konzole kabelové příchytky, která slouží pro upevňování kabelů. Součást je vyráběna z plechu korozivzdorné oceli X5CrNi18-10 o tloušťce 2 mm a o velikosti roční výrobní série 200 000 ks. Z porovnání výrobních možností byla zvolena výroba pomocí postupového sdruženého nástroje. Po zhodnocení technologičnosti, stanovení rozvinutého tvaru, rozmístění součástky na pásu a zvolení svitků plechu jako polotovaru byl stanoven výrobní postup skládající se z pěti kroků. Dle postupu výroby a technologických i konstrukčních výpočtů byl zkonstruován nástroj. Jako vhodný stroj pro výrobu byl zvolen výstředníkový lis S 160 E od firmy Šmeral Brno a.s. Pomocí ekonomického zhodnocení byla vypočtena tržní cena na 25 Kč se 42 % marží. Bod zvratu byl stanoven na 38 970 ks.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the suggestion of a cable clamp bracket, which is used for fastening cables. The component is made from a stainless steel sheet X5CrNi18-10 with a thickness of 2 mm and manufacturing production 200 000 pieces per year. Through comparing the manufacturing options, the production based on a progressive combination tool was chosen. By considering the viability, setting the unrolled shape, placing the part on the strip, and choosing the coil as the semi-finished product, the manufacturing process, consisting of five steps, was selected. In accordance with manufacturing methods and, technological and construction calculation the tool was constructed. Eccentric press machine S 160 E, by Šmeral Brno a.s., was selected as suitable machine. Employing economical evaluation, the market value was set at 25 Kč, with a 42% margin. The turning point was set at 38 970 pieces.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationHRÁČEK, J. Výroba součásti "Kabelová příchytka" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139644cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205884
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkabelová příchytkacs
dc.subjectpostupový sdružený nástrojcs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjectocel X5CrNi18-10cs
dc.subjectcable clampen
dc.subjectprogressive combination toolen
dc.subjectcuttingen
dc.subjectbendingen
dc.subjectsteel X5CrNi18-10en
dc.titleVýroba součásti "Kabelová příchytka"cs
dc.title.alternativeProduction of the component "Cable clamp"en
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-14:38:49cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid139644en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:43en
sync.item.modts2022.06.16 08:15:50en
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.83 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139644.html
Size:
7.15 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139644.html
Collections