Vytvoření přenosného zařízení pro vyhodnocování zrychlení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce řeší problém měření a zobrazování zrychlení ve dvou navzájem kolmých osách. Toto zařízení má sloužit ke snímání zrychlení elektromechanickým prvkem, zobrazováním aktuálních hodnot a zaznamenávání aktuálních hodnot s možností přenosu do PC pro další zpracování. Zrychlení je snímáno modulem ADXL320, zobrazováno dvojicí LED displejů. Zaznamenávání dat se provádí do EEPROM paměti. Celé zařízení je řízeno mikrořadičem Atmel ATmega8 a s PC je propojen sériovou linkou. Dále je v práci uvedený návrh a konečné řešení problému.
Presented bachelor thesis deals with acceleration measurement and visualization. The acceleration is measured via two sensors perpendicular to each other. The measured acceleration value is displayed in real time, moreover the actual value is stored for furthe offline processing on PC. The ADXL320 module acts as a main sensor and two LED screens displays the actual value. The recorded data are transferred to permanent memory EEPROM. The entire device is operated by Atmel ATmega8 microprocessing unit which is connected to PC by common RS232 serial line. Further in the thesis there's presented suggestion of the final solution of the problem.
Description
Citation
JURNÍČEK, J. Vytvoření přenosného zařízení pro vyhodnocování zrychlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda) Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen) Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO