Optimalizační úlohy v programu AIMMS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím programu AIMMS při řešení a sestavování optimalizačních modelů. Po teoretickém zavedení různých typů optimalizačních úloh následuje ukázka sestavení modelu u konkrétního problému a jeho implementace do programu AIMMS. U všech konkrétních problémů jsou také vytvořeny pro koncové uživatele příjemnější grafická rozhraní, kde je možno vstupní data modelu snadno upravovat. Dále jsou přiloženy zdrojové kódy všech popsaných programů.
This bachelor's thesis deals with the usage of system AIMMS for solving and creating optimization models. After the introduction to theoretical background of optimization problems there is an example of modeling a selected problem and its implementation to AIMMS. Each of the selected problems has its graphical user interface where an end user can simply modify the data of the model. All the source codes of programs described above are attached.
Description
Citation
KŮDELA, J. Optimalizační úlohy v programu AIMMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. (předseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO