Automatizované obrábění v CAM systémech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti automatizace obrábění pomocí CAM systémů. Použité softwary jsou CATIA V5R20 od firmy Dassault Systémes pro vymodelování komponentů v podobě držáků, svěráku a vzorové součásti, které byly následně využity pro ukázku možností automatizace v softwaru PowerMill Ultimate 2022 od společnosti Autodesk. Naprogramovaná automatizace se skládá z vytvořených databází nástrojů, šablon strategií obrábění a vytvořených maker. Technickoekonomické zhodnocení bylo provedeno na základě porovnání časů programování, programu bez využití automatizace a s vytvořenými prvky automatizace.
This thesis focuses on the possibilities of machining using CAM systems automation. For modeling components such as holders, clamps and sample parts was used software CATIA V5R20 by Dassault Systmes. These samples were subsequently used to demonstrate the automation capabilities in PowerMill Ultimate 2022 by Autodesk. The automation program is consists of created tool database, templates with machining strategy and developed macros. A technical and economic evaluation was performed by comparing programming times of the program with and without using of the created elements of automation.
Description
Citation
JELÍNEK, T. Automatizované obrábění v CAM systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D. (člen) Ing. Monika Horáková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Valášek (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Rozlišení CAMů částečně zodpovězeno 2. Knihovny nástrojů částečně zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO