Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje porovnání zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, základní informace o daňových soustavách jednotlivých zemí a všech náležitostí zdaňování příjmů fyzických osob. V praktické části se bakalářská práce zaobírá konkrétními příklady zdanění příjmů poplatníků v daných zemích a jejich porovnáním.
Bachelor's thesis deals with comparison of personal income tax in the Czech and Slovak Republics. The theoretical part contains the definition of basic concepts, basic information on the tax systems of different countries and all formalities personal income tax. In the practical part of the thesis deals with concrete examples of income tax payers in those countries and their comparison.
Description
Citation
BLATNÝ, J. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Otázky vedúceho: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Doktor Ptáček: Jaké jsou návrhy vyplývajúci z výsledku analýzy? Jaký je jejich přínos? Doc. Sedláček: Jakým spůsobem se stanoví příjmy z pronájmu bytu? Jaké výdaje lze uplatnit?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO