Interaktivní vizualizace XML

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práca sa zaoberá problematikou vizualizácie XML dokumentov. Cieľom bolo získanie informácii z oblasti XML dokumentov, spoznať ich štruktúru, jazyky pre ich popis a nakoniec vytvorenie funkčnej aplikácie na ich vizualizáciu. V práci sa ďalej nachádza stručný popis programovacieho jazyka Java, je poukázané na jeho výhody a vhodnosť použitia pre programovanie aplikácii pracujúcich s XML. Sú vysvetlené dôvody vizualizácie XML a obsahuje prehľad existujúcich aplikácii s ich stručným popisom. Následne je v práci spracovaný návrh aplikácie pre vizualizáciu XML a popis jej implementácie. Výsledkom práce je vytvorená aplikácia XMLvisualizer naprogramovaná v jazyku Java.
This work deals with the problem of visualization of the XML documents. The goal of it was to receive information about XML documents, to become a knowledge of their structure, to know the languages for their description and finally, to create functional application for visualization. This work contains a short description of the programming language Java, it points out to their advantages and the availability of use in programming application which works with XML documents. The reasons of XML visualization are given in this work, which includes brief descriptions of existing applications for visualization, too. Thereafter the scheme of the application and description of its implementation is worked out in it. The result of this work is an application called XMLvisualizer created in Java programming language.
Description
Citation
FILUS, M. Interaktivní vizualizace XML [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO