Podnikatelský záměr na založení kavárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem bakalářská práce je vytvořit podnikatelský plán pro založení kavárny specializující se na výrobu zdravější verze dezertů v lokalitě města Slavkov u Brna. Práce se skládá z několika částí. První část popisuje teoretická východiska, která jsou dále využita pro následnou analýzu současného stavu trhu, který je analyzován pomocí marketingového výzkumu osobní formou dotazování, SWOT a SLEPT analýzou. V závěrečné návrhové části je na základě teoretických poznatků, vlastních zkušeností a provedených analýz sestaven podnikatelský a finanční plán s provedenou analýzou rizik.
The subject of the bachelor's thesis is to create a business plan for the establishment of a cafe specializing in the production of a healthier version of desserts in the locality of Slavkov u Brna. The work consists of several parts. The first part describes the theoretical basis, which are further used for the subsequent analysis of the current state of the market, which is analyzed through marketing research in the form of personal questioning, SWOT and SLEPT analysis. In the final design part, based on theoretical knowledge, experience and performed analyzes, a business and financial plan with a risk analysis is compiled.
Description
Citation
VÁLKOVÁ, N. Podnikatelský záměr na založení kavárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-23
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doc. Putnová - Kam byste chtěla umístit kavárnu, aby byla návratnost rychlá? - odpovězeno prof. Dohnal - Jaká je marže při prodeji drog? - odpovězeno doc. Žižlavský - Jaké riziko může být pro kavárny důležité? Jak budete bojovat s konkurencí? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO