Současné trendy ve výrobě trvalých modelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá podrobnějším popisem různých metod pro výrobu trvalých modelů, které jsou použity pro zhotovení netrvalých forem. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely vyrobené z pryskyřice. V práci je popsána ruční výroba, která se provádí buď ručně (většinou u dřevěných modelů), nebo konvenčními metodami obrábění. Je zde i zahrnuto CNC obrábění, které se většinou používá pro výrobu větších modelů. Dále jsou zde popsány určité metody Rapid prototyping, ale tyto metody jsou omezené ve velikostech budoucího modelu, jsou používány pro modely menších rozměrů. A nakonec jsou zde popsány metody novější, což jsou metody Doplňkové výroby.
This bachelor thesis deals with the more detailed description of various methods employed for the manufacturing of permanent patterns which are used for making of nonpermanent moulds. According to the type of materials the models are divided into the wooden, the metallic, the plastic and the models made from the resin. The work covers the description of handmade manufacturing which is performed either manually (generally in case of wooden models) or by conventional methods of machining. It also includes the CNC machining mostly used for the manufacture of larger models. Further, certain methods Rapid prototyping are described here but these methods are restricted in sizes of future model, as they are used for the models of smaller measurements. Finally, the newer methods including the methods of Additive manufacturing are also described in the work.
Description
Citation
PROCHÁZKA, M. Současné trendy ve výrobě trvalých modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO